The Nativity of Christ (Christmas Day)

Readings: Is 52:7-10; Ps 98:1,2-3,3-4,5-6; Heb 1:1-6; Jn 1:1-14

“COME.” This has been our cry while hopefully waiting for our Savior Jesus Christ. This prayerful supplication is a confession of a wounded race that is incapable of coming closer to God without God himself extending his hands. At the same time, it is our confession about the One who is coming. He who is coming is God who will strip himself of his divinity (cf. Phil 2:5-11) to reconcile us back to the Father (cf. 2 Cor 5:18).

Read moreThe Nativity of Christ (Christmas Day)

4th Day of Simbang Gabi (Dec. 19, 2017)

Readings:
Jgs 13:2-7; 24-25
Luke 1:5-25

The Text

5In the days of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly order of Abijah. His wife was a descendant of Aaron, and her name was Elizabeth. 6Both of them were righteous before God, living blamelessly according to all the commandments and regulations of the Lord. 7But they had no children, because Elizabeth was barren, and both were getting on in years.

Read more4th Day of Simbang Gabi (Dec. 19, 2017)

The greatest reason to be joyful

Joining a pilgrimage is an enriching experience but one of its hitches is that a cover from a pilgrim site to another would be draining. The good thing is that every after two hours, the bus would halt at a gas station or a restaurant for its obligatory rest. After few hours of traveling, upon spotting the road sign, “You are now entering (name of the tourist spot)” or ” (name of the place) is just 5 kilometers ahead,” the feeling of dullness becomes an excitement. Others begin to be awake. Some would clap their hands, or scream, or make a cheerful sound, or render a sign of joy because the long-awaited place is just at hand.

Read moreThe greatest reason to be joyful

First Day of Simbang Gabi (Dec. 16, 2017)

Simula na naman ng Misa de Gallo—siyam na araw na paghahanda para sa paggunita ng Pagsilang ng Manunubos ng sangkatauhan mula sa kaalipinan ng pagkakasala. Lahat ay tila ba kumikinang at may kasiyahang dala, mula sa mga dekorasyon na matatanawan sa paligid—ang mga Christmas tree kung saan nagsabit ang mga iba’t ibang kulay na palawit, ang mga kumukuti-kutitap na Christmas lights sa lansangan at mga tahanan, ang mga parol na naglalakihan gawa sa mga nitibong material man o modernong kasangkapan—hanggang sa mga tugtuging pamasko na Oktubre pa lamang ay mauulinigan na.  Simula na naman ng Misa de Gallo at saan ma’y mararamdaman ang tinatawag na simoy ng pasko—malamig man ang paligid, nag-aalab pa rin ang kasiyahan at pananabik para sa pinakamahabang pagdiriwang ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo—ang kapanganakan ng Mesisyas.

Read moreFirst Day of Simbang Gabi (Dec. 16, 2017)